Nye bøger >

Tak for snakken!

Anmeldelse af:
Niels I Meyer
Samtaler – på en anden måde
133 s.
Tiderne Skifter

Af Mette Hedemand SøltoftGrundig og klar behandling af de menneskeskabte klimaproblemer

imageAnmeldelse af Jørgen Steen Nielsens bog: ”En lille fortælling om overlevelse – fra klimatrussel til grøn revolution”. Forlaget People’s Press, 198 plus 168 sider, vejledende pris 299 kr. Bogen er udkommet i maj 2008.

Af Niels I. Meyer, professor emeritusBogomtale: Lærebog i nyere dansk politik

Deltagerdemokratiets udhuling: Tim Knudsen: ”Fra folkestyre til markedsdemokrati – Dansk demokratihistorie efter 1973”, Akademisk Forlag 2007, 477 sider, kr. 399-

Anmeldt af Niels I. MeyerBogomtale: EU's syv dødssynder

”Til sidst vil EU blive reddet”Helmut Weixler & Michel Reimon: ”EU’s syv dødssynder”. Anmeldes for NyAgenda af Per Gahrton fra det svenske Miljöparti.Bogomtale: Enklaver i staten

Åsa Vifell: Enklaver i staten. Internationalisering, demokrati och den svenska statsförvaltningen. Doktorafhandling fra Statsvetenskap, Stockholms Universitet, 2006. 358 s.


grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning