"Vores globale handelsinteresser”

Om lobbyisters indflydelse på EU’s handelspolitik, og om EU’s rolle i Verdenshandelsorganisationen (WTO)


På topmødet i Verdenshandelsorganisationen (WTO) er EU blevet kendt som en ambitiøs og barsk spiller, der ofte er i konflikt med store grupper af u-lande. En vigtig del af baggrunden er, at de store multinationale selskaber har held med at præge EU’s handelspolitik gennem forskellige former for lobbyarbejde. Det er emnet for denne udgivelse fra tænketanken Ny Agenda.

Topmødet i Verdenshandelsorganisationen (WTO) i december 2005 i Hong Kong fastlagde retningslinjerne for de internationale forhandlinger i 2006 om liberalisering af verdenshandlen. EU var en af de drivende kræfter bag beslutningerne, og de afspejlede langt hen ad vejen EU og USA’s krav. De fleste u-lande blev overhørt eller udmanøvreret. ”Vores globale handelsinteresser” beskriver baggrunden for EU’s position i forhandlingerne –og de mulige konsekvenser for u-landenes udviklingsstrategier.

Forfatteren til hovedartiklen er Christina Deckwirth, der er analytiker for WEED, en tysk NGO. Hun analyserer den europæiske økonomis udvikling, og gennemgår relationen mellem erhvervslivet og EU’s institutioner, herunder lobbyarbejde, på det handelspolitiske område. Derfra når hun til en fremstilling af EU’s politiske hovedprioriteter under WTO-forhandlingerne, og de konsekvenser det kan få, hvis EU når sine mål.

Rapporten rummer også et bidrag fra Trine Pertou Mach om den officielle tænkepause, vi skal bruge til at diskutere EU i bred forstand. I den debat må EU’s globale rolle have en fremtrædende plads, hvis det skal lykkes at ændre den handelspolitiske dagsorden. I den forbindelse er det ikke nok, at formulere en ny politik. For EU’s aggressive handelsdagsorden hænger sammen med den måde, EU er bygget op på. Der skal mere grundlæggende reformer til, før vi får et Europa, vi kan være bekendt.Bestil rapporten
Download rapportengrubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning