Under bekvemmelighedsflag

Ny Agendas rapport gennemgår konsekvenserne af EU’s servicedirektiv, og konkluderer, at markedet bliver sat over hensyn til miljø, folkesundhed og andre almene hensyn. Også demokratiet tilsidesættes af hensyn til konkurrencedygtigheden.

image

”Bolkestein-direktivet”, ”Frankenstein”, eller bare servicedirektivet. Det mest omdiskuterede forslag fra EU Kommissionen i flere år har fået mange navne.

Siden forslaget blev fremlagt, har direktivet været skarpt kritiseret fra mange sider. Mest berygtet er direktivet for det såkaldte ”oprindelseslandsprincip”, der betyder, at virksomheder fra andre EU-lande, der udfører arbejde i Danmark, på mange områder kun skal rette sig efter love og regler fra det land, de hører hjemme i. Denne rapport viser, at virksomhederne på mange områder vil arbejde under ”bekvemmelighedsflag”, hvis direktivet vedtages.

Direktivet er blevet mødt af omfattende protester rundt omkring i EU-landene. Ikke mindst i Frankrig, hvor direktivet var medvirkende til, at franskmændene sagde nej til EU-forfatningen. Også i Danmark har direktivet været kritiseret. Hele det politiske spektrum i Folketinget indstillet på at ændre direktivet inden det vedtages. Men går kritikken og forståelsen af direktivet langt nok?

Det mener Ny Agenda ikke. Mange af konsekvenserne af direktivet har end ikke været diskuteret her i landet. Hvad vil direktivet f.eks. betyde for velfærdsydelser, f.eks. sundhedsvæsenet? Vil det få betydning for miljøet? Hvad vil det mere generelt betyde for samfundets mulighed for at stille krav til private virksomheder? De spørgsmål og mange andre tager vi fat på i denne udgivelse. Rapporten påpeger, at direktivet fører til en lang række modsætninger mellem dets krav om liberaliseringer på den ene side, og på den anden side medlemslandes love og regler, der er beregnet på at varetage almene hensyn, bl.a. hvad angår miljø, sundhed og velfærd.

Rapporten er et bidrag til at få rejst en grundig debat om direktivet inden den endelige beslutning skal tages. Det handler om, hvilket samfund, vi vil have.Bestil rapporten
Download rapporten


grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning