Kontakt


NyAgenda sekretariat
Susie Kimby
Mail: sekretariat@nyagenda.dk
Vores publikationer er gratis og kan bestilles pr. mail eller via websiden.

Hent NyAgendas logo
Hent billede af den tænkende mand

NyAgendas styrelse består af:

Lave Knud Broch: lave@nyagenda.dk
Drude Dahlerup: drude@nyagenda.dk
Kenneth Haar: kenneth@nyagenda.dk
Niels I. Meyer: niels@nyagenda.dk


Mere om NyAgendas styrelse:


Lave K. Broch
lave@nyagenda.dk
Cand.scient.pol fra Københavns Universitet (år 2000). Bestyrelsesmedlem i FN-forbundet - http://www.una.dk . Næstformand i Danmarks Fredsråd -
http://www.danmarksfredsraad.dk . Medlem af Det Radikale Venstre. Ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk - http://www.radikaleukritik.dk . Officer af reserven i
Beredskabsstyrelsen - http://www.brs.dk. Ansat som kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU - http://www.folkebevaegelsen.dk Tidligere ansættelser:
Kampagnekoordinator for FN’s år imod racisme (ansat af FN-forbundet) og informationsmedarbejder for FN’s nordiske informationskontor (UNIC).


Drude Dahlerup, Stockholms Universitet

drude@nyagenda.dk
Drude Dahlerup, professor i statsvidenskab ved Stockholms Universitet. Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Projektleder for det nordiske BRYT-projekt, Nordisk Ministerråd, 1985-90. Forskningsfelter: Kvindebevægelsens historie, kvinder i politik, arbejdsmarkedets kønsopdeling, sociale bevægelser og feministisk teori. Har bl.a. skrevet Rødstrømperne. Bd.I-II, Gyldendal 1998. Er p.t. i gang med et stort internationalt forskningsprojekt om den nye globale tendens til at indføre kvotering for at skabe kønsbalance i de politiske institutioner.
Medstifter af Danmark ´92 og senere af JuniBevægelsen. Talsperson for JuniBevægelsen ved folkeafstemningerne i 1992, 1993, 1998 og 2000.


Kenneth Haar, Attac’s ledelse

kenneth@nyagenda.dk
Kenneth Haar er cand. mag. i historie og sociologi.
Han er en af tre talsmænd for ATTAC-Danmark, og har skrevet en lang række artikler om internationale forhold, herunder om EU og globalisering. Har bidraget til bøgerne “Frihandel og forbrydelser” (Klim 1997), “Et andet EU er muligt” (Frydenlund 2002) og “Krigen der måtte komme” (Klim 2004).
Han har tidligere arbejdet som international sekretær for Enhedslistens folketingsgruppe.


Niels I Meyer, Danmarks Tekniske Universitet

niels@nyagenda.dk
Dr. techn., emeritus professor i fysik ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Forsket og undervist de sidste 30 år om energi og miljø med særligt henblik på en bæredygtig energiudvikling. Medlem af Rom-klubben siden 1972. Prorektor for DTU 1969-74, Præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) 1971-77, formand for Energiministeriets VE-råd 1991-96, formand for Energistyrelsens Bølgekraftudvalg 1997-2002, medlem af Statens Energitilsyn 2000-2004. Forfatter og medforfatter til bøgerne. Oprør fra midten (1978), Røret om oprøret (1982), Samfund, Demokrati, Eksperter (1990), Udviklingens ulidelige skævhed (2001) og Fra højre mod venstre (2004) samt mere end 70 videnskabelige artikler.
grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning