Service uden hensyn

I denne rapport analyseres det servicedirektiv, som blev vedtaget onsdag den 15. november 2006. Konklusionen er, at selvom nogle af de værste tænder blev trukket ud af direktivet, er meget af kritikken for at tilsidesætte en lang række almene hensyn for at give plads til markedet, stadig gyldig.


Servicedirektivet blev vedtaget onsdag den 15. november 2006.
I august 2005 udgav NyAgenda en rapport om servicedirektivet med titlen ”Under bekvemmelighedsflag”. Siden er direktivet blevet ændret, derfor udgiver vi nu en analyse af det aktuelle forslag.

Direktivet, som skal styrke det indre marked på serviceområdet, har været anklaget af fagbevægelsen, miljøorganisationer og den politiske venstrefløj for at føre til social dumping, et ræs mod bunden i standarder på f.eks. miljø- og forbrugerbeskyttelsesområdet, til kommercialisering af offentlige ydelser, og mere generelt til forringede muligheder for at varetage almene hensyn gennem regler for servicesektoren. Under indtryk af utilfredsheden med direktivet, fremsatte EU’s Ministerråd den 29. maj 2006 et nyt forslag, der analyseres i ”Service uden hensyn”. Det er dette forslag, som nu er blevet vedtaget. Derfor er hæftet, som blev udgivet i september, endnu aktuelt.

Hovedkonklusionen på analysen er, at direktivet stadig er en barsk, nyliberalistisk reformpakke, også selvom det ikke er lige så vidtgående som et tidligere forslag fra EU-kommissionen. Forfatteren går derfor skarpt i rette med påstanden om, at de problemer, kritikerne har rejst, er løst i det aktuelle forslag til direktiv.

Der argumenteres for fire hovedpointer:

- Direktivet kan fremme en asocial og udemokratisk markedslogik inden for offentlige ydelser som uddannelse, vandforsyning og elektricitet.

- Direktivet vil gøre det sværere at tage almene hensyn gennem regulering af private, kommercielle tjenesteydelser. Selv byplanlægning kan direktivet få en skadelig virkning på.

- Påstanden om at en berygtet del af direktivet, ”oprindelseslandsprincippet”, skulle være fjernet, holder ikke vand. Princippet, som giver udenlandske virksomheder ret til at ignorere lokale regler på serviceområdet, kan føre til et ”ræs mod bunden” i standarder, f.eks. hvad angår kvalitet og forbrugerbeskyttelse.

- Selvom direktivet ikke vil pålægge landene at ændre deres regler på arbejdsmarkedet, kan direktivet alligevel føre til social dumping.

Hæftet er skrevet af en ekspert i servicedirektivet. Kenneth Haar er medlem af styrelsen i NyAgenda og talsmand for ATTAC-Danmark. Han er medforfatter til ”Under bekvemmelighedsflag”, som denne analyse opdaterer og udbygger.


Rapporten er skrevet af en ekspert i servicedirektivet. Kenneth Haar er medlem af styrelsen i NyAgenda og talsmand for ATTAC-Danmark. Han er medforfatter til ”Under bekvemmelighedsflag”, som denne analyse opdaterer og udbygger.Download "Service uden hensyn" eller bestil publikationen via vores bestillingformular
grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning