Sammenligning af forfatningsforslaget og reformtraktaten

De vigtigste nyskabelser i det forkastede forfatningsforslag – sammenlignet med ”reformtraktaten”. Er der tale om samme indhold under et nyt navn?


Forfatningsforslaget


nyt i forhold til nugældende ret

”Reform-traktaten”


stort set identisk med forfatningsforslaget


Institutionelle ændringer

EU præsident Ja, uændret
Flertalsafstemning i dele af udenrigspolitikken Ja, uændret
EU diplomatisk service Ja, uændret
EU udenrigsminister Uændret, dog forbliver navnet: ”Høje repræsentant”
Ministerrådet får kompetence til selv at ændre traktaten Ja, uændret
3.søjle nedlægges: EU-domstolen får voldsom øget kompetence i retspolitikken Ja, uændret
EU-parlamentet vælger præsidenten Ja, uændret
Ikke mere en kommissær pr land Ja, uændret
Ændret stemmefordeling Ja, uændret, dog først fra 2014
Nationale parlamenters høringsret Ny formulering
EU bliver juridisk enhed Ja, uændret
EU-rettens forrang Taget ud, men protokol henviser til EU-domstolens praksis med forrang
EU-offentlig anklager Ja, uændret
Lettere at lave ”forstærket samarbejde” Ja, uændret
Vetoretten fjernes på 40 nye områder Ja, uændret
Ret til udtræde Ja, uændret
Hymne, flag etc. Fjernet fra teksten (men ikke i virkeligheden)


Charter om fundamentale rettigheder

Indskrevet Fjernet fra teksten, men gives via en reference til Chartret formentlig samme juridiske status som tidligere


Socialpolitik, økonomisk politik og off.service

Mere magt til EU i socialpolitikken og mere koordination af socialforsikringer Ja, uændret
Nye EU-kompetencer over økonomisk koordination Ja, uændret
Nye EU-kompetencer over beskæftigelsespolitikken Ja, uændret
Nye EU-kompetencer over handels- og investeringspolitikken Ja, uændret
Vetoretten fjernes vedr. flere Centralbanks beslutninger Ja, uændret
Formalisering af og øget kompetence til Euro-gruppen Ja, uændret
Nye EU-kompetencer i sundhedspolitikken Ja, uændret
Nye EU-kompetencer vedr. off.service Ja, uændret


Retslige- og indre anliggender

Den mellemstatlige søjle 3 nedlægges, hvilket indebærer stærkt forøget magt til EU-domstolen, EU-kommissionen og EU-parlamentet på det politi- og strafferetlige samarbejde Ja, uændret. Danmark gives mulighed for at omdanne det retlige forbehold til opt-in fra sag til sag. En sådan ændring kræver dog folkeafstemning i DK iflg. Udenrigsministeriet.
Nye EU-kompetencer til at harmonisere civilret og strafferet Ja, uændret
Mere magt til Europol Ja, uændret
Eurojust får magt til at starte undersøgelser af EU borgerne Ja, uændret


Udenrigs- og forsvarspolitik

Ny § a la NATOs med forpligtelse til at komme et medlemsland til hjælp i tilfælde af væbnet angreb. Ja, uændret
Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som ”vil føre til et fælles forsvar” Ja, uændret


Andre områder, hvor vetoretten bliver fjernet

Vetoretten fjernes i energipolitikken Ja, uændret
Vetoretten fjernes i rumfartspolitik Ja, uændret
Vetoretten fjernes i videnskabspolitikken Ja, uændret
Vetoretten fjernes i sportspolitikken Ja, uændret
Vetoretten fjernes over det årlige budget Ja, uændretgrubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning