Problematisk liberalisering af elektricitets-markedet i EU

Efter en halv snes år med et liberaliseret el-marked i EU er der behov for en kritisk evaluering af erfaringerne. En sådan sammenfattende, kritisk evaluering er hidtil ikke publiceret på dansk og kun i sporadisk form i den internationale litteratur.


Hovedkonklusionen i denne rapport om EU’s el-liberalisering er, at løfterne til forbrugerne om prisfald på elektricitet generelt ikke er blevet indfriet, og at det kommercielle marked er uegnet til at styre udviklingen på energiområdet.


Meget tyder på, at det tidligere danske system med samfundsplanlægning, forbruger-eje og det såkaldte ”hvile i sig selv princip” resulterede i større effektivitet og lavere forbrugerpriser end i markedssystemet. Derfor burde det tidligere danske system aldrig have været afskaffet.Desuden har liberaliseringen givet anledning til en række alvorlige samfundsproblemer,
som burde have været analyseret, inden man vedtog et EU-direktiv på området. Det berører især forsyningssikkerheden og skabelsen af en bæredygtig energiudvikling.

På baggrund af liberaliseringens mange problemer er det rapportens konklusion, at EU’s direktiv fra 1996 er en direkte fejltagelse. Rapporten fremlægger en konkret skitse til et alternativt direktiv til fremme af en bæredygtig energiudvikling.

Rapporten er udarbejdet af professorerne Frede Hvelplund og Niels I. Meyer, som begge har haft energi og miljø som deres forskningsområde siden begyndelsen af 1970’erne.Bestil rapporten
Download rapporten

Klik for at høre rapporten som lydbog


grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning