ØMU'en og den økonomiske krise i EU

I rapporten ØMU’en og den økonomiske krise i EU undersøger Tænketanken NyAgenda årsagerne bag den dybe politiske og økonomiske krise, som ØMUens medlemslande befinder sig i. Rapporten ser ydermere på den løsning som EU-institutionerne og visse medlemslande indtil videre har fremlagt - finanspagten. Set i lyset af den nye politiske situation som flere af medlemslandene står overfor netop nu, er rapporten højaktuel. 


imageDen europæiske monetære union ØMUen omfattende 17 af de 27 medlemslande står midt i den dyb krise. Modsat hvad mediebilledet ofte fremfører, kan denne krise imidlertid ikke reduceres til dovne sydeuropæere, der har levet over evne.

Tænketanken NyAgenda har bedt økonomen Jesper Jespersen om at gå et spadestik dybere og give en mere virkelighedsnær forklaring af den komplekse situation.

I rapporten peger Jesper Jespersen således på forskellen i den økonomiske udvikling mellem medlemslande, som følge af de forskellige prioriteringer, der har været i den økonomiske politik, eksempelvis økonomisk vækst (Sydeuropa) kontra prisstabilitet (Tyskland).

Det har bl.a. medført forskellige udviklinger i konkurrenceevnen.

Dette kædes sammen med den forskellige udvikling, der har været på betalingsbalancen inden for ØMUen og i kraft heraf opbygningen af stor udlandsgæld i de sydeuropæiske lande.

Svaret på denne situation har indtil videre været den særlige ØMU fond, der tilbyder lån mod krav offentlige besparelser og det nylige forslag om den såkaldte 'finanspagt'.

Rapporten slutter ved at stille spørgsmålstegn ved hvorvidt disse løsninger vil gøre op med de problemer, som analysen påpeger. Tværtimod kan indsnævringen af det finanspolitiske råderum betyde en forværring af situationen.
Bestil rapporten
Download rapportengrubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning