Fremmer EU freden?

I denne rapport analyserer den dansk-svenske fredsforsker Jan Øberg EUs politik, herunder forfatningsforslaget, når det gælder forsvar, sikkerhed, udenrigspolitik, konflikthåndtering og fred. 

image

Rapporten viser, at forfatningsforslaget og andre centrale EU-dokumenter giver udtryk for en fredsforståelse, hvor vægten lægges ensidigt på en militært baseret sikkerhedspolitik. I den forståelse findes der således ’god vold’, der skal balancere eller udrydde ’ond vold’. Derimod spiller konflikthåndtering og problematisering af volden som sådan stort set ingen rolle.

Jan Øberg diskuterer to modstående fredsforståelser i relation til følgende fire dimensioner: direkte vold, strukturel vold, kulturel vold og miljømæssig vold. Rapporten fremlægger 25 konstruktive forslag til, hvad EU kunne gøre, bl.a. oprettelse af europæiske fredsakademier, uddannelse i konflikthåndtering for EU-diplomater og opgradering af samarbejdet med FN og OSCE m.m.

Mens ordet fred kun forekommer otte gange i forfatningsforslaget, og konfliktforebyggelse fem gange, omtales forsvar/forsvarspolitik hele 64 gange og militær/kampstyrker 21 gange. Forsoning, nedrustning og øget kontrol med våbenhandlen er slet ikke på EUs dagsorden i dag. Uanset om forfatningsforslaget vedtages eller ej, tyder meget på at øget våbenmagt og militarisering af politikken kan blive en central del af EU’s fremtid, og det selv om Unionen hverken har en gennemarbejdet trusselsanalyse eller en europæisk sikkerhedsdoktrin.

Udredningen viser også, at EU som fredsprojekt ikke tilnærmelsesvis er så konsistent eller visionært som FN-pagten.Bestil rapporten
Download rapporten


grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning