Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Rapporten konkluderer, at landene i euro-zonen set under et har haft en svagere økonomisk udvikling end Danmark, Sverige og Storbritannien, som har valgt at bevare deres egen valuta.


Denne rapport bringer en analyse af situationen både for de EU-lande, som er gået med i euroen og for de lande, som har valgt at beholde deres egen valuta, det vil sige Danmark, Sverige og Storbritannien.

En hovedkonklusion i Jesper Jespersens analyse er, at ØMU-landene set under ét (euro-zonen) i den seneste ti-års periode har haft en svagere økonomisk udvikling end både USA og de tre ikke-ØMU lande. Euro-zonen er haltet bagefter på så væsentlige områder som vækst i bruttonationalproduktet og produktivitet pr. beskæftiget, samtidig med at det gennemsnitlige arbejdsløshedsniveau har været ca. 2 pct. point højere i euro-zonen.

Desuden har udviklingen imellem euro-landene været meget uens, hvilket giver anledning til indre spændinger. Så uens, at det ikke længere kan tages for givet, at medlemskredsen forbliver uændret i fremtiden.

Rapporten peger specielt på den mulighed, at Danmark afløser den hidtidige fastkurs-valutapolitik med en fleks-kurs politik i lighed med valget i Sverige og Storbritannien.

I kølvandet på den globale finanskrise har den danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, igen rejst spørgsmålet, om Danmark skal opgive kronen til fordel for euroen. Rapportens analyser giver et bedre grundlag og flere nuancer til den igangværende debat om kronen og euroen.

Rapporten er skrevet af professor Jesper Jespersen med forord af Drude Dahlerup og Niels I. MeyerBestil rapporten
Download rapporten


grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning