Bogomtale: Enklaver i staten

Åsa Vifell: Enklaver i staten. Internationalisering, demokrati och den svenska statsförvaltningen. Doktorafhandling fra Statsvetenskap, Stockholms Universitet, 2006. 358 s.


image

EU har forandret spillereglerne for det repræsentative demokrati. Det konkluderer den svenske forsker, Åsa Vifell i en dybtgående analyse af embedsmændenes deltagelse i europæiske og andre internationale beslutningsprocesser. Hun konkluderer, jf. bogens titel, at arbejdet foregår i lukkede ’enklaver’, befolket af embedsmænd

Bogen følger og analyserer 3 cases: forhandlingerne om Kyotoprotokollen, om EUs beskæftigelsesstrategi og spillet omkring WTO-forhandlingerne om ’Trade Facilitation’ efter Cancun-forhandlingernes sammenbrud. I fokus er forandringerne i embedsmændenes rolle i den svenske statsforvaltning og generelt i det svenske demokrati.

Åsa Vifell skriver: ”Den svenske stat er i stigende grad blevet indvævet i europæiske og internationale beslutningsprocesser, og en stor del af de love og regler, som de svenske medborgere er bundet af, er skabt i Bruxelles, Genevè eller Kyoto. Mange af den svenske statsforvaltnings embedsmænd er beskæftiget med at deltage i internationale forhandlinger, men hvordan går arbejdet egentlig til? Hvilke krav stilles til de svenske repræsentanter? Hvad sker der med forvaltningens råderum? Og hvad sker der med det svenske demokrati?”

Denne nye udvikling diskuteres i bogen i relation til to demokratiteoretiske perspektiver, den repræsentative demokratimodel og den deliberative demokratimodel. Bogen konkluderer, at enklavernes arbejde udgør et demokratisk problem ud fra begge perspektiver. Dog viste organisationsformen sig at begunstige en mere kommunikativ handlingslogik takket være de faktorer, som holder grupperne sammen, skriver Åsa Vifell, men fortsætter: ”Många av de fördelar som ofta hävdas finns med nätverksliknande organisering till skillnad från hierarkisk statlig styrning, uteblev då formerna för arbetet inte visade sig fungera enligt sådana antaganden, utan istället kunde karaktäriseras som slutna enklaver” (s.328).

De lukkede enklaver illustreres på bogens forside med en tegning af en gruppe Surikater, et ørkendyr som overlever på grund af stærkt sammenhold i gruppen.
Drude Dahlerup
Bogen kan bestilles på http://www.bokus.comgrubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning